Xəbərlər
Təbriklər

27 iyun 2009 - Saytın Fəaliyyət / Layihələr bölməsinə "Neft-qaz sənayesində axın analizi və keyfiyyətə nəzarət" adlı yeni analitik məqalə əlavə olundu (rus dilində).                          ətraflı...

17 iyun 2009 - Sayta yeni xəritələr (geoloji, günəş, külək) əlavə olundu. Buyurun, baxın...                              ətraflı...

4 iyun 2009 - APESA-nın yeni saytının strukturu üzərində iş tam başa çatmışdır.                                  ətraflı...

bütün xəbərlər 

Bu bölmədə Azər-baycan energetika-sının tanınmış mühəndisləri və mütəxəssislərinə yuibley münasibəti ilə öz təbriklərimizi çatdırırıq.

 

Xəbərlər və məqalələr

Məqalələr

маркированный список

AZƏRBAYCAN BARƏDƏ QISA MƏLUMAT

маркированный список

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ENERGETİKANIN İNKİŞAFI BARƏDƏ

маркированный список

EBRD Assessment of Sustainable Energy Investment Potential in Azerbaijan. Final Report. September 2008 (pdf, 1885 kb)

маркированный список

AZƏRBAYCAN ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTORUNDA İSLAHATLARIN ZƏRURİLİYİ VƏ ONLARIN ÜMUMİ MƏNZƏRƏSİ

маркированный список

ELEKTRİK ENERJİSİNİN EFFEKTİV İSTEHLAKI

маркированный список

 DÜNYA MALİYYƏ BÖHRANI İLƏ BAĞLI RESPUBLİKA ENERJİ SEKTORUNDA QABAQLAYICI TƏDBİRLƏR

маркированный список

Wärtsilä - Five power plants in sixteen months (pdf, 606 kb)

маркированный список

А. А. Троицкий (ООО «Турбомашины») - Энергоснабжение в Азербайджане: современный подход (pdf, 327 kb)

 
Linklər
APESA dünya və Azərbaycanda energetika sahəsi üzrə çalışan və öndə gedən qurum və müəssisələrlə işguzar əlaqələr yaratmışdır. Bu əlaqələrdən siz də yararlana bilərsiz. Belə ki, bu təşkilatların internet səhifələrinə keçid etmək üçün bu bölmədə yerləşdirilən linklərdən istifadə edə bilərsiniz.
 

davamı