Xəritələr
Qanunvericilik

Bizim saytda Siz aşağıdakı xəritə və sxemlərlə tanış ola bilərsiz:

- Azərbaycanın interaktiv xəritəsi (Google)

- Azərbaycanın interaktiv xəritəsi (rus dilində)

- Azərbaycan enerjisisteminin interaktiv xəritəsi (az)

- Azərbaycan enerjisisteminin xəritəsi (ingilis dilində)

- Az enerjisist-nin 220-330-500 kv elektrik şəbəkəsinin sxemi.

- 2007-2015 illər üçün Azərbaycan enerjisisteminin               

   elektrik şəbəkəsinin inkişaf sxemi

davamı 

Bizim saytda Siz Azərbaycan Respublikasının energetika sektoruna aid qanunları ilə tanış ola   bilərsiz (azərbaycan dilində).

Enerjisistem

маркированный список

Enerjisistemin strukturu

маркированный список

Elektrik stansiyaları

маркированный список

Elektrik şəbəkələri

маркированный список

Qanunvericilik

маркированный список

Rəsmi sənədlər

маркированный список

Xəritələr

 
Rəsmi sənədlər
Burda Siz Energetika sektoruna aid bəzi hesabatlar, proqramlar ilə tanış ola bilərsiz.
 

davamı