Xəbərlər
İdeyalar

Xəritələr

 

Burda Siz Azərbaycan Respublikasının elektrik energetikası sektoruna aid xəritə və sxemlər ilə tanış ola bilərsiz.

маркированный список

 Azərbaycanın interaktiv xəritəsi (Google)

маркированный список

Azərbaycan enerjisisteminin interaktiv xəritəsi (jpg)

маркированный список

Azərbaycan enerjisisteminin xəritəsi ingilis dilində (jpg, 73,5 kB)

маркированный список

Azərbaycan enerjisisteminin sisteməmələgətirən 220-330-500 kv-luq elektrik şəbəkəsinin sxemi (jpg, 980 kB).

маркированный список

2007-2015 illər üçün Azərbaycan enerjisisteminin sisteməmələgətirən 220-330-500 kv-luq elektrik şəbəkəsinin inkişaf sxemi (jpg, 196 kB).

Kitablar